ამოსერილი ვინილის დატანა ბამბის ნაწარმზე - Vinil TermoTransfer


FirstMark თხელი ვინილი ერთი ფერი ორი ფერი
რეცხვა: +40...+60 C I ეკზ. II ეკზ. III ეკზ. I ეკზ. II ეკზ. III ეკზ.
წარწარა გულის ჯიბეზე - 4 3 - 6 5
წარწერა კეპზე 10 6 5 15 8 7
24x10 სმ-მდე, ლარი 13 8 6 21 13 9
24x24 ან 45x10 სმ-მდე, ლარი 15 10 7 24 16 12
46x24 სმ-მდე, ლარი 19 13 11 30 22 19
46x46 სმ-მდე, ლარი 26 20 18 44 36 32
Upper Flock ხავერდი ერთი ფერი ორი ფერი
რეცხვა: ...+80 C I ეკზ. II ეკზ. III ეკზ. I ეკზ. II ეკზ. III ეკზ.
წარწარა გულის ჯიბეზე - 6 5 - 8 7
წარწერა კეპზე 12 8 6 17 11 9
24x10 სმ-მდე, ლარი 15 10 7 23 15 12
24x24 ან 45x10 სმ-მდე, ლარი 18 12 10 29 21 17
46x24 სმ-მდე, ლარი 24 19 16 41 33 29
46x46 სმ-მდე, ლარი 37 31 29 65 56 52

Special სპეც. ფერები ერთი ფერი ორი ფერი
რეცხვა: ...+60 C ??? I ეკზ. II ეკზ. III ეკზ. I ეკზ. II ეკზ. III ეკზ.
წარწარა გულის ჯიბეზე            
წარწერა კეპზე            
24x10 სმ-მდე, ლარი            
24x24 ან 45x10 სმ-მდე, ლარი            
46x24 სმ-მდე, ლარი            
46x46 სმ-მდე, ლარი            


ზემოთ მოყვანილ ფასებს ემატება ნაწარმის ღირებულება:

  ფასი ლარი
კეპი თეთრი (ჩვეულებრივი ხარისხის) -
კეპი ფერადი (მაღალხარისხიანი) -
მაისური ბამბის მოკლემკლავიანი 10
მაისური ბამბის გრძელმკლავიანი -
მაისური "პოლო" მოკლემკლავიანი -
მაისური "პოლო" გრძელმკლავიანი -

<< უკან დაბრუნება