ტრაფარეტული ბეჭდვა (შოლკოგრაფია) - SilkPrinting (ScreenPrinting)
პლასტიზოლის საღებავებით ბეჭდვა
(მხოლოდ ბეჭდვის ფასი, არ შედის ნაწარმის ღირებულება)

ზომა A4 (21x30 სმ) 10 20 50 100 500 და მეტი
1 ფერი, 1 ც.ფ., ლარი 2,50 2,00 1,00 0,9 შეთანხმებით
2 ფერი, 1 ც.ფ., ლარი 5,00 4,00 2,00 1,80 შეთანხმებით
3 ფერი, 1 ც.ფ., ლარი 7,50 6,00 3,00 2,70 შეთანხმებით
4 ფერი, 1 ც.ფ., ლარი 10,00 8,00 4,00 3,60 შეთანხმებით

ლუმინესცენტური საღებავებით ბეჭდვა
(მხოლოდ ბეჭდვის ფასი, არ შედის ნაწარმის ღირებულება)

ზომა A4 (21x30 სმ) 10 20 50 100 500 და მეტი
1 ფერი, 1 ც.ფ., ლარი 3,00 2,50 1,10 1,2 შეთანხმებით

<< უკან დაბრუნება